Voor jezelf

Lig je nog op koers?
Leef je je talent?
Ben je gelukkig en gezond in werk, leven en liefde?
Check waar je nu staat in je leven en investeer in jezelf om te behouden wat je hebt of nog wilt creëren

Lees verder


Voor je bedrijf

Voorkom ziekteverzuim!

Wat maakt jouw bedrijf tot meerwaarde in de huidige maatschappij?
Hoe krijg je hogere rentabiliteit

Lees verder


Voor elkaar

We zijn innerlijk en uiterlijk voortdurend in beweging.. Gewenste en minder gewenste situaties kruisen ons pad. Als partners (zakelijk of privé ) kan dat relaties veranderen....
Neem een jaarlijkse Relatie APK

Lees verder


Contact

+31 (0)6 100 534 11
info@christadohmencoaching.nl
Lees meer over Christa


Nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees verder

Neem de tijd voor jezelf

Dat je je niet 100% top voelt kan door van alles komen. Je bent niet tevreden over jezelf, je relatie(s) of je werk. Je hebt fysieke klachten of burn out klachten; je kunt moeilijk de juiste balans vinden in je leven ; je hebt het gevoel dat je (of je bedrijf) stil staat terwijl je juist wilt doorontwikkelen; je trapt steeds weer in dezelfde valkuil (bijv. een verslaving); je bent hoogsensitief en raakt snel overprikkeld, enz.

Klachten kunnen ontstaan na aanleiding van veranderingen maar zijn vaak terug te voeren naar een onderliggende oorzaak.
Ik kijk samen met jou welke dat is, hoe je die kunt doorbreken en je leven weer tot jouw feest kunt maken.
Een feest kan ook betekenen, leren dealen met een gemis, ziekte of bepaalde werksituatie.
Het kan ook betekenen dat je keuzes durft te maken die je leven positief veranderen

Lees verder over Christa

Mijn werkwijze

Tijdens het traject volgen we twee parallelle lijnen:

Enerzijds gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem door middel van methodieken en gesprekken. Dit is het dieperliggende proces dat ervoor zorgt dat wat je leert een blijvende verandering geeft.

Anderzijds trainen we vaardigheden en oefeningen om in het nu te kunnen blijven functioneren.

Het proces wordt wanneer nodig, ondersteund en versterkt met energetische behandelingen en homeopathische druppeltjes op basis van bloemenconcentraten.

Van jou als coachee, wordt commitment verwacht op het gebied van investeren in zelfreflectie, praktische oefeningen en opdrachten.

Meer over mogelijke werkwijze

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor elk bedrijf. Om ziekteverzuim te voorkomen, en om in geval van ziekte een medewerker weer snel aan het werk te krijgen, kan ik voor een bedrijf hierin een belangrijke rol vervullen.

Zodra een bedrijf een medewerker met problemen signaleert die uit dreigt te vallen volgen er in overleg met mij een aantal sessies. Dit sociale meedenken motiveert medewerkers, en helpt ze, mocht het zover komen, ook weer binnen afzienbare tijd terug te keren in het arbeidsproces.

Oorzaken van ziekteverzuim kunnen een combinatie zijn van privé en zakelijke factoren die het functioneren beïnvloeden. Belangrijk om dus beiden te behandelen.

Groei & rentabiliteit

Elk bedrijf gaat voor groei en rentabiliteit.
Groei is fijn maar kan ook verlies in visie, commitment , samenwerking, begrip en onderling contact met zich meebrengen.

Om de samenwerking in en met alle lagen optimaal te krijgen en te houden is investering in individueen, teams en boardroom belangrijk.
Rentabiliteit wordt bereikt wanneer alle aanwezige talenten gekoppeld aan de bedrijfsvisie, optimaal ingezet worden. Uiteraard in een fijn respectvol bedrijfsklimaat.wat bied ik aan:
-provocatieve teamcoaching
-bewustwordings weekenden in binnen en buitenland
-lezing over meerwaarde in de maatschappij

neem voor maatwerk contact met me op


Neem de tijd voor elkaar

Als je elkaar niet meer vindt , zakelijk of privé ,dan biedt een spiegel vaak uitkomst.

Elkaar weer opnieuw begrijpen, ruimte geven of loslaten.
Terug naar de essentie van de verbinding.
Wat is de kracht van het individu in deze specifieke verbinding.
Wat is de kracht van deze combinatie van afzonderlijke persoonlijkheden.
Is er nog commitment om te investeren in elkaar?

En als het dan niet meer samen kan of wil, is een volwassen afscheid net zo belangrijk!

Zeker als er kinderen in het spel zijn

Mijn werkwijze

Vaak is een crisis in de relatie niets anders dan een signaal dat er iets niet goed zit. Dat kan zijn in het samenspel of in afzonderlijke individuele processen.

Door gesprekken en methodieken worden de dieperliggende oorzaken opgespoord. Behoeften, wensen en irritaties worden geInventariseerd en ook de communicatie wordt belicht. Communicatie vormt een zeer belangrijk onderdeel van de relatie.
Door middel van gesprekken,opdrachten en oefeningen wordt aan een nieuw resultaat gewerkt.

Soms zullen naast de gezamenlijke sessies individuele sessies plaatsvinden als dat het totale proces kan ondersteunen en versnellen.

Gaandeweg het proces zal de relatie versterken of helderheid ontstaan over het verder verloop van compromissen of afscheid.

Christa Dohmen

Naast kunstenaar heb ik als trainer en coach bij Interpolis gewerkt. In 2003 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Door de diversiteit van opleidingen, trainingen, cursussen en bijscholingen in combinatie met mijn kunstvisie heb ik een geheel eigen werkwijze ontwikkeld.

Coaching & kunst

Zowel in het coachen als mijn kunst, ligt mijn fascinatie voor gelaagdheid ten grondslag.
De gelaagdheid in bewustzijn en onderbewustzijn, in persoonlijkheden, in teams ,organisaties, in de wereld en universum.
Het creatief, buiten-de-kaders denken komt goed van pas bij mijn werkwijze in therapie, coachen en training.
Met de ratio kom je van A naar B; met de verbeelding kom je overal (Einstein)

Een impressie van mijn werk als kunstenaar is te vinden op www.christadohmen.nl.

Waarom ik en wanneer

Wat mij onderscheidt in mijn werkwijze zijn de vele verschillende disciplines , invalshoeken en werkvormen die ik kan inzetten.
Het regulier en provocatief coachen, mijn hoog sensitiviteit, helder voelend vermogen en de vele energetische behandelingen
Inzetbaar in coaching, therapie, training, workshops en bewustwordingsweekenden in binnen en buitenland
De combinatie van creativiteit in doen en denken als kunstenaar, de spirituele achtergrond en vakkennis maakt mijn werkwijze authentiek.


Wanneer snelle actie geboden is; begeleiding bij re-integratie; na aanleiding van functioneringsgesprekken; tijdens reorganisaties; voorkomen ziekteverzuim of snelle terugkeer in arbeidsproces

Werkwijze

WERKWIJZE

Ik werk vanuit de holistische visie.
Het individu, de organisatie, de wereld is een vervlochten geheel van facetten die elkaar beinvloeden. Ik kijk en werk vanuit dit geheel en start met de hoogste prioriteit in combi met meeste rendement. Om vervolgens stapsgewijs verder te verbeteren.Provocatief

In deze wijze van coaching gaan we in plaats van A naar B via allerlei zijwegen naar alle uithoeken van het 'probleem', waardoor de zelfredzaamheid van coachee of team aangesproken wordt. Deze methode werkt op basis van humor, veiligheid en uitdaging.
Met ratio kom je van A naar B, met de verbeelding kom je overal (Einstein)

Regulier

In de reguliere coaching gaan we van A naar B.
A is de startpositie en B het gewenste doel. Het traject verloopt stapsgewijs en blijft overzichtelijk. Het is een combinatie van gesprekken, eventueel ondersteund met energetische behandelingen.

Energetisch

De energetische behandelingen worden veelal ondersteunend ingezet tijdens het coaching traject. De inzichten tijdens de gesprekken worden zo met het lichaam verankerd en de energiebalans hersteld.
Het zelfgenezend vermogen van je lichaam wordt aangeboord en hersteld.
(voetreflex, reiki, polariteit, Progressive Mental Alignment)

Kunst

Mijn visie en vaardigheid als kunstenaar zet ik in wanneer het kan als versterkend element. Zoals intuitief tekenen in de coaching of als teamwork. De deelnemers hoeven hier niet voor te kunnen tekenen, het gaat niet om het resultaat maar de betekenis
Tekeningen liegen nooit en vertellen veel vanuit je onderbewustzijn.

Laatste nieuws

momenteel wordt de website geupdate waardoor sommige titels niet meer kloppen met de tekst . mijn exuces hiervoor. Het wordt zo snel mogelijk opgelost

Contactgegevens

Christa Dohmen
Holistisch coach en therapeut

Esdoornstraat 11
5038 PE Tilburg

06 100 534 11
info@christadohmencoaching.nl

BTW: NL1183.94.654.B01
KvK: 17260708
Bank: NL 30 RABO 0328 5954 54

Download privacyverklaring

Contactgegevens

Christa Dohmen
Holistisch coach en therapeut

Esdoornstraat 11
5038 PE Tilburg

06 100 534 11
info@christadohmencoaching.nl

BTW: NL1183.94.654.B01
KvK: 17260708
Bank: NL 30 RABO 0328 5954 54

Download privacyverklaring

Routebeschrijving